uk
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title></title>
</head>
<body>
<p>
Kontakt :</p>
<p>

Petr Sládeček&nbsp;</p>
<p>
Rudé armády 92</p>
<p>
251 63</p>
<p>
<a href="http://geodet-strancice.cz/files/v1.pdf">http://geodet-strancice.cz/files/v1.pdf</a></p>
</body>
</html>

 

 

Petr Sládeček

Rudé armády 92, Strančice 251 63

603 820 891, sladecek.petr@email.cz

www.geodet-strancice.cz

 

 

geodetické práce

projektové podklady,

pasporty, zaměření staveb,

mapování - polohopis + výškopis,

geometrické plány,

rozdělení pozemků,

vytyčení rodinných domů

 

GEOMETRICKÝ PLÁN PRO ROZDĚLENÍ 180 POZEMKŮ